Comisii de specialitate


Comisia pentru agricultură, industrie, activități economico-
financiare, protecția mediului, amenajarea teritoriului:

 • Țurcanu Ilie – președinte
 • Botnari Maria – secretar
 • Țurcan Vasile
 • Bunescu Serghei
 • Bunescu Vladimir
 • Eșan Victor
 • Sîrbu Mihail

Comisia pentru activități social-culturale, turism, culte,
învățământ, protecție socială, sănătate publică, drept și
disciplină:

 • Chiperi Veronica – președinte
 • Țurcan Ludmila – secretar
 • Ostreanu Diana
 • Sîrbu Valeriu
 • Botnari Maria
Bunescu Ghenadie
Bunescu Ghenadie
Parteneri

Pagina web a fost elaborata cu sustinerea proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contributia societatii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Tarilor de Nord (Olanda). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.

Kingdom of the Netherlands Transparency International Moldova
Citat

Lumea, așa cum o avem, este rezultatul gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fară să ne schimbăm gândirea.

― Albert Einstein