Comisii de specialitate


Comisia pentru agricultură, industrie, activități economico-
financiare, protecția mediului, amenajarea teritoriului:

 • Țurcanu Ilie – președinte
 • Botnari Maria – secretar
 • Țurcan Vasile
 • Bunescu Serghei
 • Bunescu Vladimir
 • Eșan Victor
 • Sîrbu Mihail

Comisia pentru activități social-culturale, turism, culte,
învățământ, protecție socială, sănătate publică, drept și
disciplină:

 • Chiperi Veronica – președinte
 • Țurcan Ludmila – secretar
 • Ostreanu Diana
 • Sîrbu Valeriu
 • Botnari Maria
Bunescu Ghenadie
Bunescu Ghenadie
Parteneri

Această pagină a fost creată cu ajutorul partenerilor noștri de dezvoltare.

Kingdom of the Netherlands Transparency International Moldova
Citat

Lumea, așa cum o avem, este rezultatul gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fară să ne schimbăm gândirea.

― Albert Einstein