SATUL INEȘTI


Întemeierea satului Inești

Conform unei legende denumirea satului Inești ar proveni de la cultura tehnică „in” , la care s-a alipit terminația toponimică „ești”, ceea ce desemnează oameni de pe teritoriile unde se cultivă inul. Precum afirmă renumitul istoric Ion Hîncu în lucrarea VETRE STRĂMOȘEȘTI din Rep. Moldova (Chiș.2003), cu foarte mult timp în urmă pe teritoriile satului Inești au făcut popas cete de nomazi veniți călare tocmai de prin câmpiile Siberiene,după pradă.Acest lucru e confirmat de prezența pe teritoriul
satului a trei movile funerare. Presupunem că aceste morminte aparţin PURTĂTORILOR MORMINTELOR CU OCRU, care s-au perindat pe teritoriul actual al Republicii Moldova între secolele 24-23 î.Hr. În apropierea mormintelor au fost descoperite două toporaşe din piatră. Purtători acestei culturi îşi confecţionau uneltele de lucru şi armele din diferite tipuri de piatră. În monografia lui Mihai Costăchescu „Satul şi târgul Teleneşti din ţinutul Orhei” (Iaşi 1930), satul Ineşti a fost menţionat pentru prima dată în scris la 1643 într-un zapis de vânzare cumpărare, în care „Ureche din Ineşti apare ca martor”. Acest zapis reprezintă doar o confirmare a faptului că în anul 1643, satul exista deja, prin urmare satul o fi fiind mult mai vechi, însă din lipsă de documente veridice anul întemeieri nu poate fii stabilit cu exactitate. Totuşi presupunem că acest evenimet e posibil să fi avut loc după anul 1500, deoarece pâna la anul respectiv satul nu este mentionat pe hartă aşezărilor tărăneşti din timpul marelui domnitor Ştefan cel Mare, iar la 1643 apare această dovadă documentară ce confirmă deja existenţa lui.

Poziția fizico-geografică

Teritoriul satului Ineşti este amplasat în cadrul podişului Ciuluc, în partea inferioară a bazinului r. Ciulucul – Mic, aproximativ la 3,5 de confluienţa acestuia cu r. Ciulucul – Mare, lângă satul Zăicani Spaţiul intravilan este aşezat pe malul drept al râului, la o depărtare de 800 m de cursul activ al apei. Coordonatele geografice a satului sunt 47 ̊ 30′ 10” lat N şi 28 ̊ 23′ 53”long E. Astfel, longitudinal satul se află aproximativ în centrul ţării, în plan latitudinal el este mai aproape de extremitatea nordică a ţării (punctul extrem Naslavcea) şi mai departe de extremitatea sudică (punctul extrem Giurgiuleşti). Sub aspect administrativ, satul este parte componentă a raionului Teleneşti, fiind situat în imediata apropiere de orăşel, la nici 1 km depărtare dacă e să vorbim de spaţiile intravilane, în rest moşia satului
Ineşti se mărgineşte în partea de vest cu cea a or. Teleneşti formând ambele un hotar comun. Dintre satele megieşe, pot fi enumerate: Nord – s. Băneştii Vechi; Est – s. Verejeni; Sud – Est – s. Leuşeni; Sud – Vest – s. Budăi şi Vest – or. Teleneşti. Distanţa de la căpitală este de 87 km, faţă de oraşele ţării, cele mai apropiate, satul e situat la cca 45 km nord de or. Orhei, 53 km nord de or. Călăraşi, 43 km sud de or. Sîngerei şi 52 km sud de municipiul Bălţi. Satul are o suprafaţă totală de 2797,59 ha, având o lungime maximă de aproximativ 9 km şi lăţimea 4,5 km.

Bunescu Ghenadie
Bunescu Ghenadie
Parteneri

Pagina web a fost elaborata cu sustinerea proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contributia societatii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Tarilor de Nord (Olanda). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.

Kingdom of the Netherlands Transparency International Moldova
Citat

Lumea, așa cum o avem, este rezultatul gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fară să ne schimbăm gândirea.

― Albert Einstein